Tech- Fieldlabs

Dofactory is regelmatig betrokken bij de opzet van tech- en fieldlabs. Tech- fieldlabs zijn plekken waar iets kan worden gemaakt, onderzocht, of gevolgd. 

Dofactory is vaak betrokken bij de eerste initiatiefase waarin wordt bepaald wie de eerste opdrachtgevers zijn en welke thema’s gaan plaats vinden tot en met de realisatie van dergelijke plekken. Na realisatie kan dofactory ook een stuk beheer voor rekening nemen. 

Mycelium

AD

AASF