Biobased paviljoen

In opdracht van het lectoraat biobased bouwen van Avans hogeschool en Hogeschool Zeeland is samen met 4 studenten in 10 weken een biobased circulair paviloen gerealiseerd.